Informacje o wynikach

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój działalności eksportowej firmy „Graso Moda” Sp. z o.o. dzięki realizacji działań zaplanowanych w programie branżowym Moda Polska.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.3.Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, informujemy o wynikach:

informacja_o_wynikach_24.07.2018

Informacje o wynikach

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój działalności eksportowej firmy „Graso Moda” Sp. z o.o. dzięki realizacji działań zaplanowanych w programie branżowym Moda Polska.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.3.Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, informujemy o wynikach:

graso_moda_informacja_o_wynikach.pdf
graso_moda_informacja_o_wynikach_2.pdf

Zapytanie ofertowe 2

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój działalności eksportowej firmy „Graso Moda” Sp. z o.o. dzięki realizacji działań zaplanowanych w programie branżowym Moda Polska.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.3.Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, Graso Moda Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą rozeznania rynku postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

Szczegóły poniżej:

Zapytanie_ofertowe_2_2017.pdf
Formularz_ofertowy_2_2017.pdf

Zapytanie ofertowe 3

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój działalności eksportowej firmy „Graso Moda” Sp. z o.o. dzięki realizacji działań zaplanowanych w programie branżowym Moda Polska.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.3.Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, Graso Moda Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą rozeznania rynku postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup.

Szczegóły poniżej:

Zapytanie_ofertowe_3_2017.pdf
Formularz_ofertowy_3_2017.pdf

Zapytanie ofertowe 4

W związku z realizacją projektu pn. Rozwój działalności eksportowej firmy „Graso Moda” Sp. z o.o. dzięki realizacji działań zaplanowanych w programie branżowym Moda Polska.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.3.Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, Graso Moda Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą rozeznania rynku postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup.

Szczegóły poniżej:

Formularz_ofertowy_1_07_2018
Zapytanie_ofertowe_1_07_2018