Informacja o wynikach

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój działalności eksportowej firmy „Graso Moda” Sp. z o.o. dzięki realizacji działań zaplanowanych w programie branżowym Moda Polska.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.3.Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,  Graso Moda Sp. z o.o. w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego nr 1/01/2019

Szczegóły poniżej:
Informacja o wynikach

Zapytanie ofertowe 1/2019

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój działalności eksportowej firmy „Graso Moda” Sp. z o.o. dzięki realizacji działań zaplanowanych w programie branżowym Moda Polska.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.3.Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,  Graso Moda Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą rozeznania rynku postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup

Szczegóły poniżej:
Zapytanie_ofertowe_1_2019

Formularz_ofertowy_1 2019